Info till boende, 30 november 2014

Vindsentreprenaden
Vindslägenheterna är nu färdigställda och Titania har under november monterat ner hiss och ställningar. Några mindre arbeten återstår, som exempelvis städa trapphus och källare.

Byte av låscylindrar
Kommer preliminärt att utföras 4/12. Titania aviserar detta separat.

Arbetet på gården
Ska vara klart vecka 51. Plantering kommer dock ske först till våren.

Vattenskadan i källaren
Sanering är utförd och ny golvbrunn med backventil kommer monteras för att förhindra framtida problem. Ni som ännu inte har forslat bort fuktskadade saker i era förråd ber vi att göra det så fort som möjligt!

OVK
Genomgången av ventilationen är färdig och godkänd. Ett fåtal brister har åtgärdats i vissa lägenheter. För att ventilationen ska fungera bra så är det viktigt att alla håller spaltventiler öppna.

Luftning av element
Om det susar från era radiatorer eller om de bara delvis blir varma behöver ni lufta av radiatorerna. Titania har delat ut luftningsnycklar och instruktion för hur man går tillväga. Saknar du nyckel kontakta styrelsen.

Fiberinstallation
Styrelsen planerar för att kunna genomföra en installation av fiber. Mer information om detta kommer senare denna månad.

Soprummet
Vi påminner om att det endast går att slänga hushållssopor och matavfall (i särskilda bruna papperspåsar). Grovsopor, papp, glas etc tas till närmaste återvinningsstation. Om vi sorterar fel debiteras tilläggsavgift.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen