Info till boende – juni 2016

Information till boende juni 2016 Trädgårdsgrupp / Innergård Styrelsen har diskuterat hur vi ska fortsätta utveckla vår vackra innergård, främst med fokus på plantor och växter. Vi kan köpa in tjänsten av en trädgårdsfirma, men känner att det kunde vara trevligt att ställa frågan till föreningens medlemmar. Är det möjligen så att vi har någon […]

Info till boende, 30 november 2014

Vindsentreprenaden Vindslägenheterna är nu färdigställda och Titania har under november monterat ner hiss och ställningar. Några mindre arbeten återstår, som exempelvis städa trapphus och källare. Byte av låscylindrar Kommer preliminärt att utföras 4/12. Titania aviserar detta separat. Arbetet på gården Ska vara klart vecka 51. Plantering kommer dock ske först till våren. Vattenskadan i källaren […]

Info om bygget, 20 februari

Som ni säkert har märkt är arbetet på vinden i full gång. Bifogat denna info finns en preliminär tidplan för de delar av projektet som berör oss boende och lokalhyresgäster mest; ombyggnad av ventilationen, hissen och den tid som ställning behövs mot gårdsfasaden.   Driftstopp ventilation För att kunna bygga lägenheter på vinden måste kanaldragningen […]