Info till boende, 16 december 2014

Vindslägenheterna är nu färdigställda och Titania har fullgjort de sista arbetena. Nya medlemmar har flyttat in under november och december. Under december avslutas de sista anläggningsarbetena på gården varefter plantering sker till våren. Tyvärr kommer cykelställen monteras först i vecka 4 pga leveransproblem.
Bredbandsinstallation
Under våren 2015 ämnar föreningen att installera ett nytt Fiber till Cat 6-nät i fastigheten vilket kommer innebära betydligt mycket bättre bandbredd samt ett mer framtidssäkert nätverk. Sammanfattningsvis innebär detta följande:
  • Boende sänker sina månadskostnader och får 100/100 Mbps bredband där telefonabonnemanget ingår.
  • IP-Tv tjänster kan även tecknas genom Viasat eller Canaldigital. Föreningen har kvar Comhems TV-tjänster i två år till. Comhems tjänster kommer fortsätta att fungera under uppsägningstiden.
  • Nya boende ansluter sig kostnadsfritt till tjänsterna
  • Värdet på lägenheterna påverkas positivt och fastigheten framtidssäkras
  • Föreningen siktar på att inkludera månadskostnaden för respektive hushålls bredbandskostnad i avgift/hyra.
  • Det kommer dessutom finnas möjlighet att individuellt uppgradera anslutningen till 1000/1000 Mbps till en månadskostnad av ca 199 kr per månad.
Föreningen har fått ett bra erbjudande från Ownit, där operatören ansvarar för installation i fastigheten. Föreningen kommer stå för installation samt äga alla infrastruktur och service och underhåll ingår. För frågor eller synpunkter vänligen kontakta: callewahlgren@gmail.com
Julglögg lördag den 20 dec kl 15
Föreningen bjuder på lite glögg och pepparkakor för att fira att en period av många ombyggnader nu lider mot sitt slut. Alla boende och lokalhyresgäster är välkomna!
Reglera värmen i radiatorer
En del har haft problem med att radiatorerna varit kalla vilket berodde på att termostaten varit nedskruvad. Den ska stå på fullt om man vill att
radiatorn ska vara varm. Det sköter sig själv och stryper värmen när det blir för varmt och slår igång när det blir för kallt. Vrider man ner värmen så
stänger man av flödet och då blir det kallt i hela eller delar av radiatorn. Det går tyvärr inte att reglera temperaturen till en särskild nivå som man tycker är behagligt.
Felanmälan av radiatorer
Innan man felanmäler är det bra att kontrollera att;
  • Radiatorstammen är varm (det vertikala rör som löper mellan våningsplanen)
  • Det inte finns någon luft i radiatorn som hindrar cirkulationen. Använd tidigare utdelad luftningsnyckel.
Om det trots ovanstående ändå är problem, maila garanti@titania.se och ange kontaktuppgifter, bostadsrättsföreningens namn och din adress.
Gör gärna en kopia till styrelsen@muttern9.se så är vi underrättade om att ett fel uppstått.
Till sist vill vi önska alla en God Jul och Gott Nytt år!
Styrelsen