För boende

Information från A till Ö för dig som är boende eller nyinflyttad i Brf Muttern 9;

ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av styrelsen och din ansökan skall lämnas in i god tid innan hyrestiden börjar. Styrelsen har i slutet av varje månad möte, det vill säga en gång per månad. Extramöten för frågor gällande andrahandsuthyrning görs inte. Ansökningar inkomna efter årsskiftet 2023/2024 kommer föreningen ta ut en avgift enligt stadgar paragraf 7. All olovlig uthyrning kommer att följas upp och en eventuell följd av detta kan vara att du mister din rätt att bo i föreningen.

Ansök genom att fylla i en andrahandsuthyrningsblankett och lämna i styrelsens brevlåda (mittemot hissen på Heleneborgsgatan). Vi behöver ha reda på följande:

  • Ditt lägenhetsnummer och adress
  • Bostadsrättshavarens (ditt) namn
  • Andrahandshyresgästens namn och kontaktuppgifter
  • Uthyrningens varaktighet och orsak
  • Kontaktuppgifter till dig under tiden du är borta.

Styrelsen ställer sig kritiska till korttidsuthyrningar, via AirBnb och liknande tjänster.

ANSLAGSTAVLA
I varje trappuppgång finns en anslagstavla med både permanent och tillfällig information.

AVGIFTER (för din lägenhet till föreningen)
Styrelsen följer vid sina möten upp att avgifterna är betalda i tid. Vår ekonomiska förvaltare MBF handhar debitering och administration kring avgifterna. Har du frågor om avgiften ska du vända dig dit i första hand. Du kan även ansöka om e-faktura eller autogiro via deras hemsida.

AVSTÄNGNING AV VATTEN
Om du har behov av att stänga av vattnet i vattenledningarna vid t ex reparation, ska både styrelsen och fastighetsskötaren kontaktas på förhand. Det är inte tillåtet att själv stänga av vatten eller att låta en hantverkare göra det. Du som renoverar är skyldig att anslå i porten när vattnet ska stängas av senast 72 timmar i förväg. Vattenavstängning får ske mellan 10:00-16:00 på vardagar. Medlem får själv stå för kostnaden för avstängning av vatten.

BALKONG
Det är inte tillåtet att använda sin balkong för:

  • permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
  • skakning av mattor, sängkläder mm.

Eventuella blomlådor placeras innanför balkongräcket. Det är viktigt att hålla golvet rent från mossa och liknande. Under vintern skall du skotta din balkong och framför allt rännorna vid varje snöfall. Detta för att undvika vattenskador i underliggande lägenheter. Be någon varna förbipasserande på gården medan du skottar.

Grillning på balkongerna är endast tillåten med elgrill och med samtycke från närboende grannar.

BARNVAGNSPARKERING
Barnvagnar förvaras i respektive lägenhet eller i barnvagnsrummet på Heleneborgsgatan. De får inte stå i trapphusen pga brandfara och att de hindrar framkomlighet.

BRANDSKYDD
Ta del av denna information kring brandskydd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är speciellt viktigt under vinterhalvåret då många har levande ljus hemma.   

BRANDVARNARE
Alla boende måste ha en fungerande brandvarnare installerad i lägenheten. Kontrollera regelbundet att batterierna fungerar. Kontakta fastighetsskötaren om du vill ha hjälp med montering.

BREDBAND & TV
Sedan december 2015 är bredband via fiber (Ownit) indraget i fastighetens lägenheter. Nätet har ett grundutbud (100 Mbits/s in och ut) som ingår i månadsavgiften/hyran.
Boende kan själva avtala med Ownit om högre hastighet. Boende som vill ha IP-TV kan avtala om detta med Ownits samarbetspartners, Canal Digital eller Visat. Fastigheten är ansluten till Com Hem ABs koaxialnät. Eventuellt abonnemang tecknas av resp boende.

CYKELPARKERING
Cyklar parkeras med fördel på innergården. Mopeder och motorcyklar parkeras på gatan. Du får inte parkera din cykel i trapphus eller korridorer då de är utrymningsvägar. I källaren på Varvsgatan finns även ett utrymme för vinterförvaring av cyklar.

DÖRRMATTA
Din dörrmatta ska ligga innanför din ytterdörr. Vi har inga dörrmattor i trapphuset av brandskäl.

FASTIGHETSSKÖTSEL OCH FELANMÄLAN
Eventuella fel på belysning, tvättstuga, brandvarnare, portar etc ska anmälas till vår fastighetsskötare. Kontaktuppgifter till dem finns på sidan kontaktNär du gjort felanmälan är det bra att sätta upp en lapp i anslutning till det som är ur funktion för att inte samma sak felanmäls flera gånger.

FÖRSÄKRING
Alla bostadsrättshavare är skyldiga att ha en hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt. Detta tillägg täcker eventuella skador som faller under det utökade ansvar för bl a underhåll man har som medlem i en bostadsrättsförening.

LÄGENHETSFÖRRÅD
Varje lägenhet har tillgång till varsitt förråd i källaren. Alla dina saker, inklusive sådant som ska slängas, ska stå inne i ditt förråd. Personliga tillhörigheter får inte förvaras i gångar eller trapphus pga brand- och utrymningsskäl. Tänk på att inte förvara farliga kemikalier i ditt förråd. För mer information om förvaring av brandfarliga varor i hemmet (Förvaring av brandfarliga varor i hemmet – Storstockholms brandförsvar).

GROVSOPOR & ÅTERVINNING
På Heleneborgsgatan (150 m österut) finns återvinningsstation för glas, metall plast och tidningar. Dina övriga grovsopor tar du till en återvinningscentral (ÅVC).

KAKELUGN
De flesta lägenheter har en eller flera kakelugnar eller braskamin. De eldstäder som är anslutna till rökgasfläktar får användas, övriga är belagda med eldningsförbud. Kontakta styrelsen om du är osäker på vad som gäller för din lägenhet.

LJUDNIVÅ/STÖRNINGAR
För att alla ska trivas visar vi varandra ljudmässig hänsyn och vi hjälps alla åt att hålla ljudnivån nere mellan 22.00-07.00. Störande arbeten får endast utföras vardagar mellan 07:30-18:00 om inte annat överenskommits med styrelsen. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen, kan i allvarligare fall komma att mista sin bostadsrätt i föreningen. Skyldigheten gäller i lägenheten, på balkonger och i gemensamma utrymmen. Glöm inte att i förväg informera dina grannar om du ska ha en fest. Tänk på att inte prata högt i trapphuset eller på innergården, det ekar rejält.

OHYRA
Upptäcker du ohyra eller skadedjur; anmäl detta till styrelsen. Föreningen har kontrakt med Anticimex om bekämpning av ohyra. Det är kostnadsfritt för dig som medlem.

PISKSTÄLLNING
En piskställning finns utanför tvättstugan på innergården för medlemmar att använda.

RENOVERING & OMBYGGNAD
I princip allt invändigt i lägenheten förutom radiatorer, radiatorstammar och bärande väggar samt ventilation är medlemmens ansvar att underhålla. Om du planerar att bygga om eller renovera din lägenhet, läs denna information och kontakta gärna styrelsen för mer information.

SOPOR
Renhållningen befattar sig endast med väl knutna hushållssoppåsar som ligger under lock i de sopbehållare som finns i soprummet som man når från innergården närmast ingången från Heleneborgsgatan. Matavfall sorteras separat i speciella papperssäckar som slängs i de bruna kärlen. Nya papperssäckar förvaras i tvättstugan, i rummet till höger. Observera att felsorterade sopor debiteras extra avgift. Tänk på att papper, glas, plast och metall skall källsorteras på miljöstationen, se ”grovsopor och återvinning” ovan.

STADGAR 
Stadgarna som antas av årsstämman styr styrelsens arbete och medlemmars rättigheter och skyldigheter. Föreningens syfte är att upplåta bostäder åt medlemmarna. Grundtanken är alltså att de som bor i huset skall äga en andel i föreningen, dvs. bostadsrätten, och därmed vara engagerade i föreningen. Av denna anledning vill vi att den som äger lägenheten också bor i den.  Stadgarna finns under rubriken Om föreningen.

STYRELSEN
Styrelsens ledamöter finns under Kontakt samt på anslagstavlan i din port. Du kan kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@muttern9.se eller genom att lägga en lapp i brevlådan som finns på bottenvåningen i trapphuset på Heleneborgsgatan, mitt emot hissen.

STÄDDAGAR
Vi har gemensamma städdagar en gång på våren och en gång på hösten.

STÄDNING I TRAPPHUS OCH TVÄTTSTUGA
Städning görs en gång i veckan. För allas skull hjälps vi åt att hålla trapphus och tvättstuga i ordning däremellan. Av brandsäkerhetsskäl skall trapphusen alltid hållas fria eftersom de är utrymningsvägar vid olyckor och brand; alltså får inga cyklar, barnvagnar eller annat som kan blockera vägen eller fatta eld stå i trapphusen. Dörrmattor placeras innanför tamburdörr. Rökning är inte tillåten i våra gemensamma inomhusutrymmen. Om du röker utomhus ber vi om att inte lämna fimpar efter dig.

SÄKERHET
Se till att dörrarna till vindar, källare och övriga utrymmen hålls låsta. Låt inte tidningar eller post skvallra om att ingen är hemma. Finns det behov av att vädra i trapphuset så öppna fönster eller dörr till vädringsbalkong istället för att ställa upp porten mot gatan. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten och lämna inte ut portkoden till obehöriga. Informera gärna styrelsen om du har inbrott eller ser något misstänkt.

SÄLJA LÄGENHETEN
Se överlåtelse nedan.

TVÄTT
Tvättid bokas via tavlan i tvättstugan. Om du inte tagit din bokade tid i anspråk en timme efter uppsatt tid, får någon annan överta tiden som återstår. Kolven skall vara märkt med ditt tresiffriga lägenhetsnummer. Om du saknar låscylinder kan du beställa nytt här (välj typ 1). Detta bekostas av medlemmen själv. Utförligare regler sitter uppsatta i tvättstugan. Vid fel i tvättstugan kontakta fastighetsskötare. Kontaktuppgifter till dem finns på sidan kontakt.

VATTENSKADOR
Kontakta alltid styrelsen om du vet eller misstänker att du drabbats av en vattenskada. Det är viktigt att agera snabbt för att förhindra att skadan sprider sig och drabbar fler än dig själv. Som bostadsrättshavare är du ansvarig för att hålla din lägenhet med installationer och maskiner i exempelvis kök och bad i gott skick. Om så inte är fallet kan du anses vållande om en skada uppstår till följd av dåligt underhåll. Tänk på att du som bostadsrättshavare alltid är ansvarig att åtgärda de skador som uppstår i lägenheten, även om de skulle bero på en vattenskada hos grannen ovanför. Har du en försäkring med bostadsrättstillägg täcker det generellt sett de skador som kan uppstå.

ÖVERLÅTELSE
Kontakta gärna styrelsen innan du säljer för att informera dig om vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet ska godkännas som medlem i föreningen. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Läs noga igenom mäklarinformationen och ta en kopia till mäklaren när du tänker sälja din lägenhet.

Överlåtelsehandlingar samt styrelsemöten
Ta reda på när styrelsemöten äger rum innan ni kommer överens om tillträdesdatum. I fall att styrelsen precis har haft möte och era handlingar kommer in för nära inpå mötet för att behandlas, så är det inte alltid möjligt kalla till ett extra möte för att snabbt hjälpa er med ert ärende. Tillträdesdatum gäller först efter att överlåtelsen är godkänd av styrelsen.

Överlåtelseavgift betalas av köparen och pantförskrivningsavgift betalas av pantsättaren (köparen). MBF debiterar dessa avgifter på avgiftsavin.

Om du överlåter en del eller hela lägenheten utan mäklare finns blankett för detta här.

För ytterligare info om avgifter se paragraf 7 i stadgarna, se föreningens stadgar.

ÖVRIGT
Hjälp till att hålla nere energikostnaderna genom att följa Energisparrådets rekommendationer att hellre duscha än bada, diska i ho istället för under rinnande vatten och se till att inga vattenkranar står och droppar.