Info till boende – januari 2024

Välkomna tillbaka och hoppas året börjat bra!

Styrelsen har som avsikt 2024 att sätta upp ett månadsbrev, det vill säga ett informationsbrev minst en gång i månaden, det för att ni som medlemmar ska lättare kunna följa styrelsens arbete.

Andrahandsuthyrning

Ansökningar inkomna efter årsskiftet 2023/2024 kommer föreningen ta ut en avgift enligt stadgar paragraf 7.

OVK

Ni som har fått en informationslapp ska åtgärda detta själva. Det kan ni göra genom ett serviceföretag. Om ni ej gav åtkomst vid tillfället för OVK, kommer lägenhetsinnehavaren själv stå för kostnaden för ombesiktning.

Överklagan av Yxan 4

Muttern 9 är delaktiga i överklagan av detaljplanen för grannfastigheten Yxan 4. Information om Yxan 4 hittar ni här: Nya bostäder för äldre i norra Högalid-Stockholms stad(vaxer.stockholm)

Föremål i trapphusen

Av brandsäkerhetsskäl skall trapphusen och källargångar alltid hållas fria eftersom de är utrymningsvägar vid olyckor och brand; alltså får inga cyklar, barnvagnar eller annat som kan blockera vägen eller fatta eld stå i trapphusen. Dörrmattor placeras innanför tamburdörr.

Tvättstugetavlan

Endast en låskolv per hushåll märkt med det tresiffriga lägenhetsnummer som står ovanför er dörr får användas-felaktigt märkta kolvar och andra objekt kommer att plockas bort. Tillfälliga lappar får endast förekomma om låskolv saknas och är beställd, denna ska då märkas med lgh-nummer. Info om beställning av ny låskolv finns på hemsidan.

Takarmatur stulen

Takarmaturen i porten på HBG 3 har blivit stulen och vi uppmanar att alla måste vara uppmärksamma på att portar stängs ordentligt och minimera spridning av koden.

Hälsningar, Styrelsen, BRF Muttern

Please email styrelsen@muttern9.se if you would like a summary of this newsletter in English.