Info till boende, 30 november 2014

Vindsentreprenaden Vindslägenheterna är nu färdigställda och Titania har under november monterat ner hiss och ställningar. Några mindre arbeten återstår, som exempelvis städa trapphus och källare. Byte av låscylindrar Kommer preliminärt att utföras 4/12. Titania aviserar detta separat. Arbetet på gården Ska vara klart vecka 51. Plantering kommer dock ske först till våren. Vattenskadan i källaren […]

Nu har Brf Muttern 9 en webbplats

Nu har Brf Muttern 9 lanserat sin nya webbplats! Här kommer vi löpande uppdatera med information, främst riktad till boende i fastigheten men även till mäklare, spekulanter andra som kan vara intresserade. Den information från styrelsen till boende som sätts upp på anslagstavlorna i trapphuset kommer också publiceras här och vi kommer även, så långt […]