Info till boende – november 2023

Tack!

Vi i styrelsen vill tacka så mycket för en väldigt trevlig städdag. Om ni missade städdagen, så gjorde vi en rensning i barnvagnsförrådet, föreningens förråd och en cykelrensning på de kvarglömda cyklarna.

Dörrar och radiatorer

De dörrar och radiatorer som står i entrén på Heleneborgsgatan har tidigare stått i föreningens förråd och intresserade kan göra anspråk på antingen dörr och/eller radiator. Några av dörrarna är märkta med namn och det namn som står på dörren har därför företräde på sin dörr.

De ska förvaras i eget utrymme och inte i föreningens förråd. Obs! Hämta dörrar och radiatorer senast 19 november. De som står kvar kommer att köras bort dagen därpå.

Leksaker och pulkor

Det samma gäller leksaker som är samlade på gården. Förvara gärna i eget förråd om ni är ägare till någon av leksakerna. Barnvagnsförrådet ska först och främst vara till för barnvagnar.

Cykelrensning

Cyklar som står mot planket och är markerade med tejp är cyklar som inte ser ut att ha använts på ett bra tag och vi undrar därför om de har någon ägare i föreningen.

Obs! Ta bort tejp om ni är ägare till cykeln. Vet ni med er att ni har en cykel som har en tejp på sig så ska ni ta bort den.

Utrymningsluckor på balkonger

Se över ni som har utrymningsluckor att de fungerar som de ska. De är utrymningsvägar och viktigt att se över med jämna mellanrum.

Dörrar till trapphusen

Dörrar till trapphusen ska hållas stängda. Var noggrann med att de verkligen stängs efter er.

Ljuskällor

Ljuskällor i trapphusen kommer bytas inom kort. Trapphusens belysningssensorer har även justerats och ny belysningsarmatur vid tvättstugan har satts in.

Hälsningar,

Styrelsen, BRF Muttern 9

Please email styrelsen@muttern9.se if you would like a summary of this newsletter in English.