Info till boende – februari 2024

Halkigt ute

Det är varannandagväder med snö, regn, minusgrader och plusgrader om vartannat. Det blir väldigt halt på trappan från trapphuset på Varvsgatan ut på gården. Vi har ställt fram spadar för att kunna hacka bort isen. Salt finns i rummet till höger i tvättstugan för att kunna ta bort snön eller isen så snabbt som möjligt.

Förhoppningsvis så kommer våren snart.

Energioptimering

I arbetet för att sänka fastighetens kostnader ska det kommande månad identifieras hur vi kan energioptimera fastigheten.

Föremål i trapphusen

Av brandsäkerhetsskäl skall trapphusen och källargångar alltid hållas fria eftersom de är utrymningsvägar vid olyckor och brand; alltså får inga cyklar, barnvagnar eller annat som kan blockera vägen eller fatta eld stå i trapphusen. Dörrmattor placeras innanför tamburdörr.

Avfallshantering

Viktigt att sortera ert avfall, för nu kommer vi ha två hämtningar i veckan. Det är för att sänka kostnaderna. Det är endast hushållssopor och komposterbart avfall som ska slängas i vårt soprum.

Hälsningar,

Styrelsen, BRF Muttern

Please email styrelsen@muttern9.se if you would like a summary of this newsletter in English.