Info till boende, 12 februari 2014

Inbrott i källaren på Heleneborgsgatan
Tyvärr har några av förråden i källaren på Heleneborgsgatan drabbats av inbrott. Därför vill vi påminna om att alltid hålla dörren till källaren stängd och att rapportera/konfrontera obehöriga. Använd gärna kraftiga hänglås som är klassade av stöldskyddsföreningen. Med anledning av detta kommer vi även byta portkod.

Mer information om den nya portkod kommer sättas upp på anslagstavlorna i respektive trapphus och koden kommer gälla f.o.m. måndag 17 februari 2014.

Vindsprojektet
Som ni säkert märkt har Titania satt upp sin etablering på Varvsgatan. Vi hoppas kunna återkomma med mer info inom kort så fort tidplanen för bygget har presenterats för oss. Förväntad produktionstid är ca 1 år.

Hälsningar,
Styrelsen