Info om bygget, 20 februari

Som ni säkert har märkt är arbetet på vinden i full gång. Bifogat denna info finns en preliminär tidplan för de delar av projektet som berör oss boende och lokalhyresgäster mest; ombyggnad av ventilationen, hissen och den tid som ställning behövs mot gårdsfasaden.

 

Driftstopp ventilation

För att kunna bygga lägenheter på vinden måste kanaldragningen göras om helt vilket innebär driftstopp i ventilationen under perioden v 9-14 (se tidplanen). Styrelsen har i diskussionerna med Titania haft som utgångspunkt haft att minimera detta driftstopp. Tyvärr har det visat sig svårt att minimera tiden då de nuvarande kanalerna hindrar förstärkningsarbete som behövs göras, varefter ett antal moment måste klaras av innan nya kanaler kan dras. I gengäld kommer det nya systemet förhoppningsvis bli effektivare och bättre fungerande än det tidigare.

I helgen gick tyvärr ventilationsfläkten på Heleneborgsgatan sönder, vilket betyder att ventilationen står helt stilla i dessa lägenheter. Då rivningen påbörjas redan under nästa vecka kommer vi inte att reparera fläkten.
Självdragsventilation under ombyggnadstiden

För att få någon form av luftcirkulation under ombyggnadstiden kommer alla ventilationskanaler som går att öppnas upp för att skapa självdrag. Det kommer bli sämre luftflöde än normalt men bättre än ingenting.

Efter det nya ventilationssystemet och de nya fläktarna är driftsatta kommer vi genomföra en ventilationskontroll (OVK) av samtliga lägenheter för att mäta så vi får rätt luftflöden i lägenheterna. Mer info om det här kommer senare.

 

Rök helst utomhus

På grund av den begränsade ventilationen vill vi be de som röker i sina lägenheter att visa övriga boende hänsyn och röka utomhus. Tyvärr har röklukten en benägenhet att sprida sig i ventilationskanalerna, undvik därför även att röka vid köksfläkten.

 

Driftstopp hiss

Ombyggnad av hiss är planerat till v 14-28, med 6-8 veckors avstängning för resp hiss.

 

Låscylindrar

Ordinarie låscylindrar ska återmonteras så snart som efterbesiktning av radiatorsystemet är gjord. Den är bokad till 7/3, varefter vi återkommer med tid för bytet.

 

Byggtider

Generellt gäller att störande arbeten på bygget får utföras mellan 8-18 vardagar. Under några veckor framöver kommer dock även arbete förekomma lördagar 9-16 för att kunna påskynda arbetet med ventilationsanläggningen.
Renovering

Om du planerar att ta in hantverkare för att göra renovering i lägenheten, vill styrelsen påminna om att alltidanmäla detta till styrelsen. Det är särskilt viktigt nu när många arbeten pågår samtidigt på olika platser i huset.

Hälsningar
Styrelsen