Trapphusrenoveringen börjar 3:e december

Äntligen är det dags för trapphusrenoveringen! Rivningsarbetet börjar måndag den 3:e december och skall vara klart före jul. Resterande arbetet påbörjas efter helgerna. Entreprenören Stork Housing kommer att sätta upp mer detaljerad information om arbetet på informationstavlorna i entréerna, inom de kommande dagarna. Kolla gärna på gestaltningsförslaget här (OBS: Förslag A). Vi ser alla fram […]

Information till boende, 2 april (Titania informerar)

Meddelande till boende på Muttern 9 Hej, Föreningen kommer i samband med vindsinredning bedriva en ventilationsentreprenad där man rensar och filmar ventilationskanalerna till respektive lägenhet och justera in nya ventilationsanläggningen inför kommande OKV-besiktning. Dessa arbeten kommer att kräva tillträde till samtliga lägenheter. Av den anledningen så har föreningen tagit beslut om att byggcylindrarna ej ska […]

Hissavstängning

Titania informerar 2014.03.10: ”Med anledning av ombyggnation av råvind kommer vi att behöva stänga av hissarna på Varvsgatan och Heleneborgsgatan i ca 10 veckor från och med: 24/3 kl. 07:00. Hissarna beräknas att driftsättas i början av juni”. Kontakt Titania: Massoud Zolfaghari 076-634 28 23 massoud@titania.se

Info till boende+lokaler, 6 mars 2014

Uppdaterad tidplan för vinden Efter att Titania upphandlat sina respektive underentreprenader har tidplanen för bygget uppdaterats. Hissen kommer vara avstängd 9-10 veckor med start 1 april. Ventilationsarbetena beräknas pågå fram t o m vecka 15, och självdragsventilationen kommer förhoppningsvis igång under nästa vecka. Nytt källarinbrott Tyvärr har vi återigen drabbats av inbrott i källaren på […]

Info till boende, 12 februari 2014

Inbrott i källaren på Heleneborgsgatan Tyvärr har några av förråden i källaren på Heleneborgsgatan drabbats av inbrott. Därför vill vi påminna om att alltid hålla dörren till källaren stängd och att rapportera/konfrontera obehöriga. Använd gärna kraftiga hänglås som är klassade av stöldskyddsföreningen. Med anledning av detta kommer vi även byta portkod. Mer information om den […]