Information till boende, 2 april (Titania informerar)

Meddelande till boende på Muttern 9

Hej,

Föreningen kommer i samband med vindsinredning bedriva en ventilationsentreprenad där man rensar och filmar ventilationskanalerna till respektive lägenhet och justera in nya ventilationsanläggningen inför kommande OKV-besiktning. Dessa arbeten kommer att kräva tillträde till samtliga lägenheter. Av den anledningen så har föreningen tagit beslut om att byggcylindrarna ej ska bytas förrän augusti 2014 då ventilationsarbeten i lägenheterna samt OKV-besikning är utförda.

Vi kommer att påbörja rensning av kanalerna på måndag 7/4 som kommer att pågå ca 3 veckor. Ni som har kvar byggcylindrar installerade behöver enbart lämna överlåset olåst under denna tidsperiod. De av er som har fått låset utbytt måste se till att vi får en nyckel innan arbetet påbörjas. Vi kommer att samla in nycklar på måndag morgon 7/4 mellan kl. 07:00 och 07:30. Om inte ni har möjlighet att lämna nyckeln under den tiden så måste ni ta kontakt med oss.

Det ni ska tänka på inför rensningen av ventilationskanalerna är att plocka undan ovan kryddhyllan eller i de skåp där ni har ventilations-don i kök samt badrum.

Med vänliga hälsningar,
Massoud Zolfaghari
E-post: massoud@titania.se
076-634 28 23