Info till boende+lokaler, 6 mars 2014

Uppdaterad tidplan för vinden
Efter att Titania upphandlat sina respektive underentreprenader har tidplanen för bygget uppdaterats. Hissen kommer vara avstängd 9-10 veckor med start 1 april. Ventilationsarbetena beräknas pågå fram t o m vecka 15, och självdragsventilationen kommer förhoppningsvis igång under nästa vecka.

Nytt källarinbrott
Tyvärr har vi återigen drabbats av inbrott i källaren på Heleneborgsgatan. Vi ber er därför att inte förvara alltför värdefulla saker i källarförrådet samt att hålla dörrar stängda och uppsikt över eventuella obehöriga. Efter att bygget är avslutat kommer styrelsen ta ställning till om det är värt att byta lås etc.

Återmontering av ordinarie låscylindrar
På grund av förestående inventering av ventilationssystemet vill Titania vänta med att återinstallera ordinarie låscylindrar. Mer information kommer senare.

Gårdsrenoveringen
Enligt tidplanen för vindsbygget kommer ställningen mot gårdsfasaden att kvarstå fram till sommaren. Därför planerar vi nu för att inleda renoveringen av gården efter sommaren för att vara klara innan vintern. Mer info om planerna kommer inom kort. Är du intresserad av att bidra på något sätt, kontakta styrelsen.

Vill du ha fiber?
I samband med att nya vertikala schakt tas upp i trapphusen vill styrelsen även passa på att förbereda för en eventuell framtida installation av fiber. Tyvärr har vi i styrelsen pga hög arbetsbelastning inte kapacitet att i dagsläget undersöka och handla upp ett sådant projekt, men om någon boende är intresserad av att arbeta med frågan ber vi dig kontakta styrelsen!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen