Kallelse till årsstämma

Härmed kallas till ordinarie stämma med Bostadsrättsföreningen Muttern 9

Datum: Tisdagen den 22 april 2014, kl 18:00
Lokal: Högalidsskyrkans klubblokal
Dagordning: Enligt föreningens stadgar
Motioner: Medlem, som önskar få ett ärende behandlat på föreningsstämman, skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen inom 1 månad efter räkenskapsårets utgång (senast 31 januari) enligt föreningens stadgar §18.

Med välkomsthälsning,
Styrelsen