Info till boende – september 2018

STÄDDAG 8:e OKTOBER

Städdag är planerad till måndag den 8:e oktober och vi hoppas att så många av er som möjligt kan vara med. Vi samlas kl.18.00 på innergården, och som vanligt blir det grillning efteråt – hoppas vi ses!

Inför städdagen vill vi även få ordning på barnvagnsrummet. Plocka gärna bort alla pulkor och liknande, och markera barnvagn/tillbehör med namn och lägenhetsnummer. Allt som inte markeras kommer att tas bort under städdagen.

PROLOC/SÄKERHETSDÖRRAR

Vi är medvetna om att ett antal boende fortfarande inte fått tillbaka sin extranyckel från Proloc, och att ett antal besiktningsanmärkningar på arbetet ännu inte åtgärdats. Vänligen fyll i den bifogade blanketten och lämna i styrelsens postlåda senast DATUM om ni fortfarande saknar nyckel och/eller väntar på åtgärder på arbetet.

VATTENSKADA I HUSET UNDER SOMMAREN

Vi vill informera om en vattenskada på Heleneborgsgatan 3, som ägde rum under sommaren. Ett läckande rör orsakade vattenskador i tre lägenheter. Arbetet pågår just nu för att återställa skadorna, och majoriteten av kostnaderna täcks av försäkringar.

CYKELÅTERVINNING

Under de kommande veckorna kommer vi börja rensa upp bland de cyklar som finns på gården och i cykelrummet på Varvsgatan för att skapa mer yta och en trevligare gård. Information om markering av cyklar mm kommer att distribueras till alla boende inom kort.

GROVSOPOR

En liten påminnelse om att grovsopor inte får lämnas i soprummet. Vid flera tillfällen under sommaren har grovsopor lagts i rummet och föreningen har fått stå för extra sophanteringskostnader.

INNERGÅRDSAKTIVITETER

Sist men inte minst, om ni har fest eller liknande på innergården, glöm inte att hålla ljudet på en rimlig nivå och att avsluta festen senast kl.22.00.