Info till boende – juni 2023

Hej! Här kommer lite information inför sommaren.

Tack!

Vi i styrelsen vill tacka så mycket för en väldigt trevlig städdag där ni gjorde stordåd.

Trädgårdsgruppen har planterat ut nya växter i planteringskärlen och utreder möjlighet att ha trall på tvättstugetaket samt pallkragar för odling mellan pergolan och soffan.

Försäljning av hyresrätt Heleneborgsgatan

Den 22 juni skrevs upplåtelseavtal på för hyresrätten på Heleneborgsgatan 3. I och med försäljning övergår den till att bli en bostadsrätt. Lägenheten såldes för 6 650 000 :- vilket överträffade styrelsens förväntningar för försäljningen vilket var glädjande.

Cykelrensning

Nästa steg i cykelrensningen på gården är att identifiera vilka cyklar som är kvarglömda. Vet ni med er att ni har en cykel som har en tejp på sig så ska ni ta bort tejpen.

Brandsäkerhet

Brandvarnare ska alltid finnas på samtliga våningsplan samt i källaren. Om en brandvarnare i de gemensamma utrymmena saknas, verkar trasig eller varnar för svagt batteri ska du kontakta styrelsen. Det är därmed inte tillåtet att plocka ur batteriet och lägga brandvarnaren på golvet.

Om du/ni reser bort

Det är alltid en bra idé att lämna en nyckel till en kompis/granne som är kvar i stan om du/ni ska resa bort. Detta ifall det blir vattenläcka eller annan nödsituation där man behöver snabbt komma in i en lägenhet.

Sommarkvällar på innergården

Sommaren är här och äntligen kan vi använda gården! Det är många som vill grilla och umgås på gården. En liten påminnelse: om ni har fest eller liknande på innergården, glöm inte att hålla ljudet på en rimlig nivå och att avsluta festen senast kl.22.00. Grillning på balkongerna är endast tillåten med elgrill och med samtycke från närboende grannar.

Tvättstugetaket

Det går att använda taket och dess möbler, men var försiktiga med det. Det går att beträda och vara på taket, men inga vassa föremål får förekomma på det. Vi utreder just nu möjligheten att lägga trall eller liknande på taket för att vi ska skydda taktätskiktet.

Innergårdsdörrar

Dörrarna från Heleneborgsgatans entré till innergården ska helst inte ställas upp i onödan. Det sliter på dörrmotorn när de är uppställda och släpper in lukt från soprummet.

Fönster i trapphusen

Fönstren i trapphusen ska vara stängda under dagen. Om ni vill lufta och få in kall luft om det är varmt ute så är det bättre att ha dem öppna på natten.

Soprummet

Som ni vet är inte vårt soprum optimalt planerat. Av den anledningen blir det oftast de främre soptunnorna som svämmar över med sopor medan de längst inne i soprummet är bara halvfyllda. Glöm inte att använda soptunnorna längst in. Väldigt viktigt att försluta påsarna väl och om det är så att behållarna är fulla – ta kontakt med styrelsen så tar vi kontakt med Stockholm Vatten och Avfall.

Jourärende

Det händer ibland att medlemmar ringer till jourservice trots att ett ärende redan är i gång. Det är jättebra att vi kan ringa till jourservice när saker och ting inte fungerar, t.ex. på kväller och helger, men det innebär saftiga fakturor för föreningen. Ring därför inte till jourservice i onödan. Om det inte är en nödsituation kan man t.ex. kontakta styrelsen för att kolla om reparation redan är beställd.

Tvättstuga

Plocka gärna ner tvättbokningsbrickan till raden längst ner om du/ni inte ska tvätta under sommaren/semestern. Då undviker vi att blockera tider i onödan.

Vi önskar alla en fantastisk sommar!

Hälsningar,

Styrelsen, BRF Muttern 9

Please email styrelsen@muttern9.se if you would like a summary of this newsletter in English.