Info till boende – juni 2022

Renovering av takterrasser

I dagarna så tas ställningarna ner på gården och arbetet har hållit tidplanen.

Renovering av taket på tvättstugan

Renoveringen av tvättstugetaket påbörjas inom kort och kommer att pågå över sommaren – mer info kommer delas ut inom kort.

Brandsäkerhet

Under brandronden som styrelsen gick nu i juni upptäcktes att det står saker i källargångarna på både Heleneborgsgatan och Varvsgatan. För att de gemensamma utrymmena ska vara brandsäkra är det viktigt att källargångarna inte är blockerade. Om du vet med dig att du har ställt saker utanför ditt förråd ber vi dig därför att flytta på dessa så snart möjligt. Det rör sig bl.a. om bebissaker, en rullgardin och en klädstång.

Brandvarnare ska alltid finnas på samtliga våningsplan samt i källaren. Om en brandvarnare i de gemensamma utrymmena saknas, verkar trasig eller varnar för svagt batteri ska du kontakta styrelsen. Det är därmed inte tillåtet att plocka ur batteriet och lägga brandvarnaren på golvet.

Spolning av stammar

Interspol kommer göra återbesök i vecka 27. De kommer att avisera till alla boende vecka 26 som inte var hemma senast det gjordes. Så det är bra om ni som vet med er att ni inte var hemma senast kan vara det nu – eller att ni alternativt lämnar nyckel så de kan komma in.  Mer info kommer Interspol ge vecka 26.

Om du/ni reser bort

Det är alltid en bra idé att lämna en nyckel till en kompis/granne som är kvar i stan om du/ni ska resa bort. Detta ifall det blir vattenläcka eller annan nödsituation där man behöver snabbt komma in i en lägenhet.

Sommarkvällar på innergården

Sommaren är här och äntligen kan vi använda gården! Det är många som vill grilla och umgås på gården. En liten påminnelse: om ni har fest eller liknande på innergården, glöm inte att hålla ljudet på en rimlig nivå och att avsluta festen senast kl.22.00. Grillning på balkongerna är endast tillåten med elgrill och med samtycke från närboende grannar.

Innergårdsdörrar

Dörrarna från Heleneborgsgatans entré till innergården ska helst inte ställas upp i onödan. Det sliter på dörrmotorn när de är uppställda och släpper in lukt från soprummet.

Soprummet

Som ni vet är inte vårt soprum optimalt planerat. Av den anledningen blir det oftast de främre soptunnorna som svämmar över med sopor medan de längst inne i soprummet är bara halvfyllda. Glöm inte att använda soptunnorna längst in.

Jourärende

Det händer ibland att medlemmar ringer till jourservice trots att ett ärende redan är i gång. Det är jättebra att vi kan ringa till jourservice när saker och ting inte fungerar, t.ex. på kväller och helger, men det innebär saftiga fakturor för föreningen. Ring därför inte till jourservice i onödan. Om det inte är en nödsituation kan man t.ex. kontakta styrelsen för att kolla om reparation redan är beställd.

Tvättstuga

Plocka gärna ner tvättbokningsbrickan till raden längst ner om du/ni inte ska tvätta under sommaren/semestern. Då undviker vi att blockera tider i onödan.

Vi önskar alla en fantastisk sommar!

 

 

Please email styrelsen@muttern9.se if you would like a summary of this newsletter in English.