Info till boende – uppsättning av telemaster

Uppsättning av telemast

Den 29 april påbörjades arbetet att montera en Hi3G telemast på vårt hustak. Vi har sedan innan antenner från Tele2 på taket. Arbetet kommer att pågå i cirka två veckor nu och slutföras med cirka en veckas arbete om några veckor.

Taket på huset kommer att säkras och en skåpsram kommer att monteras fast på väggen ovanför tvättstugan. Under arbetets gång kommer en mindre kran köras in till innergården genom porten på Heleneborgsgatan för att flytta upp elskåpet som ska placeras där.

Skyddsnäten som en del boende har utanför fönstret kommer sitta uppe i 1-2 veckor framåt men större delan av borrandet på taket ska vara färdigt enlig ansvarig entreprenör.

Står din cykel låst vid tvättstugan?

För att elskåpet på tvättstugan ska kunna fraktas upp behöver cyklarna som står vid tvättstugan flyttas temporärt. Om du inte flyttar din cykel kommer entreprenören flytta på de cyklar och cykelställ som är flyttbara för att återställa det när de är klara.