Info till boende – juni 2020

Om du/ni reser bort

Det är alltid en bra idé att lämna en nyckel med en kompis/granne som är kvar i stan om du/ni ska resa bort. Detta i fall att det blir vattenläcka eller annan nödsituation där man behöver snabbt komma in i en lägenhet.

Sommarkvällar på innergården

Sommaren är här och det är många som vill grilla och umgås på gården. En liten påminnelse: om ni har fest eller liknande på innergården, glöm inte att hålla ljudet på en rimlig nivå och att avsluta festen senast kl.22.00. Grillning på balkongerna är endast tillåten med elgrill och med samtycke från närboende grannar.

Innergårdsdörrar

Dörrarna från Heleneborgsgatans entré till innergården ska helst inte ställs upp i onödan. Det sliter på dörrmotorn när de är uppställda och släpper in lukt från soprummet.

Kritor och blomlådorna

Kul att barnen vill vara kreativa med kritor på gården, men bra om de kan begränsa kreativiteten till marken och inte på blomlådor, väggar mm.

 Soprummet

Som ni vet är inte vårt soprum optimalt planerat för fem stycken soptunnor. Av den anledningen blir det oftast de första två soptunnorna som svämmar över med sopor medan den tredje som är längst inne är bara halvfylld. Glöm inte att använda den tredje soptunnan om de första två är fulla.

Jourärende

Det händer ibland att medlemmar ringer till jourservice trots att ett ärende redan är i gång. Det är jättebra att vi kan ringa till jourservice när saker och ting inte fungerar, t.ex. på kväller och helger, men det innebär saftiga fakturor för föreningen. Ring därför inte till jourservice i onödan. Om det inte är en nödsituation kan man t.ex. kontakta styrelsen för att kolla om reparation redan är beställd.

Tvättstuga

Plocka gärna ner tvättbokningsbrickan till raden längst ner om du/ni inte ska tvätta under sommaren/semestern. Då undviker vi att blocka tider i onödan.

Vi önskar alla en fantastisk sommar!