Info till boende – februari 2019

Trapphusrenoveringen

Det är säkert ingen som har missat att trapphusrenoveringen nu pågått i ett antal veckor. Allt går enligt plan och man börjar äntligen få en känsla för hur trapphusen kommer att se ut med de nya fina färgerna. Vi ber alla vara lite extra aktsamma med de nymålade väggarna, speciellt nu när det är slasktider. Försök gärna att undvika att ställa föremål mot de nymålade väggarna och var försiktig med barnvagn, pulkor, cyklar mm.

Sopor i trappan

Ett antal boenden har uppmärksammat att deras grannar ställer ut soppåsar i trappan. Vi vill därför påminna om att sopor tas direkt ner till soprummet och ställas inte utanför lägenhetsdörren.

Styrelsebrevlådan

Vi vill informera alla i huset att den gamla styrelsebrevlådan bredvid hissen i entrén till Heleneborgsgatan 3 har tagits bort i samband med trapphusrenoveringen. Styrelsebrevlådan finns nu längst uppe till höger i Heleneborgsgatans postfack.

Årsstämman

Plats och datum för nästa årsstämma har nu spikats – mötet äger rum den 23:e april, kl. 18.00 i Högalidskyrkans klubblokal. Välkomna!

Proloc

Som tidigare annonserat var Proloc på plats den 13:e december och 17:e januari för att byta lås hos er som fortfarande saknade nycklar efter installationen av säkerhetsdörrar i slutet av 2017. Vi stänger nu ärendet med Proloc och ytterligare låsbyte/extranycklar görs på egen bekostnad.

Tvättstugan

Många av er har uppmärksammat översvämningsproblemet i tvättstugan de senaste veckorna. Felet har nu identifierats och vi i styrelsen jobbar för att åtgärda det så snart det bara går. Vi gör naturligtvis allt vi kan för att undvika att tvättstugan ska behöva stängas under arbetet och återkommer snart med mer konkret info om detta.