Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till ordinarie stämma med Bostadsrättföreningen Muttern 9.

Datum: måndag 7 maj 2018, kl. 18:00
Plats: Högalidskyrkans klubblokal
Dagordning: Enligt föreningens stadgar och första beslutet (av två) om antagande av nya stadgar enligt förslag som lämnat i brevlåda.
Motioner: Medlem, som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämman, skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens stadgar (§ 18). Motionstiden har nu passerats.

Välkomna,
Styrelsen