Info till boende – augusti 2017

SÄKERHETSDÖRRAR
Vi kommer att byta till säkerhetsdörrar under hösten 2017. Styrelsen håller på att upphandla säkerhetsdörrar och en förmodad projektstart blir i oktober. Innan projektstart kommer boende att bl.a. få information om hur processen kommer att se ut och vilka tillval som kan göras.

HISSEN PÅ VARVSGATAN
Vi har haft problem med hissen på Varvsgatan. Styrelsen vill påminna alla som använder hissen att vara noggranna med att alltid dra igen vikdörren ordentligt och säkerställa att den yttre dörren går igen. Styrelsen tittar även på potentiella förbättringsmöjligheter av hissen så att risken för att den fastnar ska minska.

BARNVAGNAR
På förekommen anledning kommer här en påminnelse att barnvagnar endast får parkeras i barnvagnsrummet på Heleneborgsgatan. Barnvagnar får inte ställas i trapphusen då det hindrar en effektiv utrymning av fastigheten och utgör en brandfara.