Info till boende – 19 okt 2015

Påminnelse om städdag
Nu på söndag den 25 oktober är det dags för gemensam höststädning av vår innergård och andra gemensamma utrymmen. Vi samlas på innergården kl 13:00. Efter avslutat arbete bjuder föreningen på pizza.

Brandskyddsarbete
Styrelsen genomför årligen en översyn av brandsäkerheten i fastigheten, så kallat systematiskt brandskyddsarbete. Några åtgärder som har vidtagits vid senaste översynen är att installera brandsläckare på vartannat våningsplan, sätta upp skyltar i källare och installera rökdetektorer i trapphus.

Vi ber samtliga boende att kontrollera sina egna brandvarnare.

Ordningsfrågor
Ur trivsel- såväl som ur brandsäkerhetsaspekt är det inte tillåtet att förvara föremål såsom byggmaterial, stolar, soppåsar, barnvagnar, dörrmattor mm i trapphus eller i källargångarna. I samband med städdagen 25 oktober kommer styrelsen att se över vad som förvaras i våra gemensamma utrymmen och vid behov ombesörja bortforsling av detta.

Radiatorer och värme
Nu börjar det bli kallare utomhus och värmen är igång i fastigheten sedan en tid tillbaka. Om radiatorerna inne i lägenheter inte känns tillräckligt varma kan de behöva luftas. Tänk också på att inte låta ytterdörrar och dörrar till vädringsbalkonger stå öppna och kyla ner luften i trappuppgångarna.

Vi önskar alla en trevlig höst och hoppas att vi ses 25/10!

/Styrelsen (styrelsen@muttern9.se)