Information till boende 13 juni

VINDSPROJEKTET
Vindprojektet pågår för fullt och är något efter tidplanen. För att ventilationen ska komma igång snarast (denna eller nästa vecka) har styrelsen har godkänt att visst arbete får utföras på lördagar och helgdagar som infaller måndag-fredag. Vi hoppas ni har överseende med detta och ser fram emot projektets slutförande till hösten

GÅRDSRENOVERING
Styrelsen arbetar med att ta in offerter för kommande arbete för att snygga till gården. Arbetet kan inte påbörjas förrän byggnadsställningen mm. som står på gården är borttagna och arbetet planeras påbörjas under tidig höst. Mer information gårdsprojektet.

VÄDRINGSBALKONGER
Vi har haft problem med vädringsbalkongerna på Heleneborgsgatan då vatten har trängt in i trapphuset vid flera tillfällen. Felet kommer nu åtgärdas vilket kan nedföra en del buller. Vi hoppas ni har överseende med detta.

TRAPPHUSET
Styrelsen har noterat att boende ställer saker (möbler, skräp mm.) i trapphuset. Detta är en brandfara och inte tillåtet. Vänligen förvara era tillhörigheter i lägenhet, egna förråd eller på för detta avsedda gemensamma utrymmen.

FIBERANSLUTNING
Styrelsen har bildat en grupp som ska undersöka möjligheter och kostnader för att dra in fiber i lägenheterna. Är någon medlem intresserad av att engagera sig i detta projekt eller har kunskap i frågan, vänligen ta kontakt med styrelsen.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen
styrelsen@muttern9.se