Information till boende 13 juni

VINDSPROJEKTET Vindprojektet pågår för fullt och är något efter tidplanen. För att ventilationen ska komma igång snarast (denna eller nästa vecka) har styrelsen har godkänt att visst arbete får utföras på lördagar och helgdagar som infaller måndag-fredag. Vi hoppas ni har överseende med detta och ser fram emot projektets slutförande till hösten GÅRDSRENOVERING Styrelsen arbetar […]

Information till boende, 2 april (Titania informerar)

Meddelande till boende på Muttern 9 Hej, Föreningen kommer i samband med vindsinredning bedriva en ventilationsentreprenad där man rensar och filmar ventilationskanalerna till respektive lägenhet och justera in nya ventilationsanläggningen inför kommande OKV-besiktning. Dessa arbeten kommer att kräva tillträde till samtliga lägenheter. Av den anledningen så har föreningen tagit beslut om att byggcylindrarna ej ska […]

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas till ordinarie stämma med Bostadsrättsföreningen Muttern 9 Datum: Tisdagen den 22 april 2014, kl 18:00 Lokal: Högalidsskyrkans klubblokal Dagordning: Enligt föreningens stadgar Motioner: Medlem, som önskar få ett ärende behandlat på föreningsstämman, skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen inom 1 månad efter räkenskapsårets utgång (senast 31 januari) enligt föreningens stadgar §18. Med välkomsthälsning, […]

Hissavstängning

Titania informerar 2014.03.10: ”Med anledning av ombyggnation av råvind kommer vi att behöva stänga av hissarna på Varvsgatan och Heleneborgsgatan i ca 10 veckor från och med: 24/3 kl. 07:00. Hissarna beräknas att driftsättas i början av juni”. Kontakt Titania: Massoud Zolfaghari 076-634 28 23 massoud@titania.se

Info till boende+lokaler, 6 mars 2014

Uppdaterad tidplan för vinden Efter att Titania upphandlat sina respektive underentreprenader har tidplanen för bygget uppdaterats. Hissen kommer vara avstängd 9-10 veckor med start 1 april. Ventilationsarbetena beräknas pågå fram t o m vecka 15, och självdragsventilationen kommer förhoppningsvis igång under nästa vecka. Nytt källarinbrott Tyvärr har vi återigen drabbats av inbrott i källaren på […]

Info om bygget, 20 februari

Som ni säkert har märkt är arbetet på vinden i full gång. Bifogat denna info finns en preliminär tidplan för de delar av projektet som berör oss boende och lokalhyresgäster mest; ombyggnad av ventilationen, hissen och den tid som ställning behövs mot gårdsfasaden.   Driftstopp ventilation För att kunna bygga lägenheter på vinden måste kanaldragningen […]

Info till boende, 12 februari 2014

Inbrott i källaren på Heleneborgsgatan Tyvärr har några av förråden i källaren på Heleneborgsgatan drabbats av inbrott. Därför vill vi påminna om att alltid hålla dörren till källaren stängd och att rapportera/konfrontera obehöriga. Använd gärna kraftiga hänglås som är klassade av stöldskyddsföreningen. Med anledning av detta kommer vi även byta portkod. Mer information om den […]

Nu har Brf Muttern 9 en webbplats

Nu har Brf Muttern 9 lanserat sin nya webbplats! Här kommer vi löpande uppdatera med information, främst riktad till boende i fastigheten men även till mäklare, spekulanter andra som kan vara intresserade. Den information från styrelsen till boende som sätts upp på anslagstavlorna i trapphuset kommer också publiceras här och vi kommer även, så långt […]